Haal- en brengservice

Minder stress, op tijd aan het werk

Convenant Belastingdienst

Hulp bij aanvraag kinderopvangtoeslag

070-4023698

Wij beantwoorden graag al uw vragen!


Seva Kinderopvang Den Haag

Seva Kinderopvang (1997) verzorgt kinderdagopvang in Den Haag en Rotterdam voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Op onze buitenschoolse opvang kunnen kinderen terecht vanaf 4 jaar totdat zij de basisschool verlaten. Aanvullend hierop bieden wij ook voorschoolse opvang aan en uiteraard geldt onze bso ook voor de schoolvakanties. Uw kind komt bij ons in een prettige en veilige speel- en leeromgeving, waarbij wij de gezelligheid en geborgenheid van thuis zoveel mogelijk waarborgen. Op de kinderdagopvang bieden wij ook voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) aan, waarbij wij extra aandacht besteden aan de taalontwikkeling en peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Liefdevolle zorg voor uw kind

Wij zijn de eerste professionele kinderopvangorganisatie, gebaseerd op de culturele normen en waarden van het Hindoeïsme. Dit combineren wij met de juiste en liefdevolle zorg voor uw kind. Begrippen als tolerantie, zorg, respect en kennis staan bij Seva Kinderopvang hoog in het vaandel en vormen een vast onderdeel van ons pedagogisch beleid. Zo legt de kinderopvang een goede basis in de toekomstmogelijkheden van elk kind in de maatschappij. Kinderen van alle culturele achtergronden zijn welkom!

   “Uw kind staat centraal!”

– Karan en Aarti Ramautar, eigenaren Seva Kinderopvang Den Haag

 

Seva Kinderopvang in het kort:

Kinderdagverblijf

Voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE)

Buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Peuterspeelzaal (vanaf 2018)

Zindelijkheidstraining

Hulp bij aanvragen kinderopvangtoeslag

Verantwoorde voeding en verzorging

Haal- en brengservice

Hoge betrokkenheid ouders

Kwaliteitsbewaking en pedagogische vernieuwing

Hoge eisen aan hygiëne en veiligheid