Seva Kinderopvang

Haal- en brengservice
Minder stress,
op tijd aan het werk

Convenant Belastingdienst
Hulp bij aanvraag kinderopvangtoeslag

070 40 23 698
Wij beantwoorden
graag al uw vragen!

Seva Kinderopvang

Haal- en brengservice
Minder stress,
op tijd aan het werk

Convenant Belastingdienst
Hulp bij aanvraag kinderopvangtoeslag

070 40 23 698
Wij beantwoorden
graag al uw vragen!

Voorschoolse of vroegschoolse educatie

(VVE)

Seva Kinderopvang biedt op de kinderdagverblijven in Den Haag en Rotterdam voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) aan. Heeft uw kind een taalachterstand of een risico hierop? Dan kan uw kind vanaf 2,5 jaar deelnemen aan de voorschoolse of vroegschoolse educatie. Al spelenderwijs leren we de Nederlandse taal met een programma dat is gebaseerd op de Piramide-methode. Met 3 jaar mogen kinderen een Cito-toets maken. Ons motto luidt: niets moet, alles mag. We hebben steeds thema’s van vier weken, waarin we activiteiten ondernemen als de kring, de praatplaat, tellen tot 10, kleuren, rekenen, voorlezen en zingen. Ook spelen we lekker veel buiten.

  • Beter Nederlands leren door gericht aandacht voor taalvaardigheid
  • Professioneel, vertrouwde medewerkers met oog voor ontwikkeling en persoonlijke aandacht
  •  Ontwikkelingsstimulering middels Ipad
  • Uw kind heeft een betere start op de basisschool
  • Meerdere malen per week maken wij kennis met de natuur en zijn wij bezig met sport en spel
  •  Zindelijkheidstraining peuters

Betrokkenheid ouders

Ons kinderdagverblijf betrekt u als ouder zoveel mogelijk. Werkjes worden gefotografeerd en in mapjes bewaard; het gezinsportfolio. Bij ons heten de kinderleidster coaches en elk kind heeft een eigen coach. Zo heeft u een vast aanspreekpunt over uw kind. Bij elke overgang naar een nieuwe groep nodigen we u uit voor een pedagogische intake, waarbij u uitgebreid geïnformeerd wordt. Elk trimester ontvangt u een nieuwe piramide-planning, waarin onder meer staat wat u thuis zelf kan doen met uw kind. Ook nodigen we u regelmatig uit voor gebeurtenissen op het kinderdagverblijf, zoals een kerstvoorstelling.

Gebruik iPad kinderdagverblijf

Op het kinderdagverblijf spelen kinderen niet langer dan een half uur per dag met de iPad, verspreid over de dag. Hierop gaan zij aan de slag met digitale prentenboeken, praatplaten, liedjes en spelletjes en kleuren, puzzelen en rekenen ze. Ook gebruiken we de iPad om het kind te laten communiceren met de ouders, en we maken filmpjes voor de ouders. Daarnaast ondernemen we veel andere activiteiten, denk aan een herfstwandeling, een bezoekje aan de boerderij of een culturele activiteit, zoals een voorstelling bezoeken. De peuters gaan wekelijks gymmen met een leidster.